Rekisteriseloste


1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 11.6.2016

1.1. Rekisterinpitäjä

Turun Kasvisruokakauppa Oy

Kauppiaskatu 4
20100 TURKU
FINLAND

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Turun Kasvisruokakauppa Oy
Y-tunnus: 2688526-5
Katu 1 A
33100 KAUPUNKI

FINLAND

1.3. Rekisterin nimi

Turun kasvisruokakauppa Oy:n asiakasrekisteri.

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietolain 8§ mukaisesti.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Verkkokaupassa asiakkailta kerätään etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, paikkakunta, puhelin ja sähköpostiosoite. Laskutusasiakkailta kerätään nimi, käyntiosoite, postiosoite, puhelinnumero(t), yhteyshenkilön nimi, yritys, henkilötunnus / y-tunnus, maksuehdot, sähköpostiosoite, Finvoiceosoite, www-sivun osoite ja OVT-tunnus.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse toimittamat tiedot
.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Tietoja ei säilytetä manuaalisesti. Mahdolliset manuaaliset tiedot tuhotaan silppurilla.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot
Vegekauppa.fi-verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.